INFORMACE O ŠKOLENÍCH

V případě zájmu, jsme připraveni zajistit odborná školení na praktická témata spojená se širokou agendou spolků, a to jak pro zájemce z řad budoucích zakladatelů spolku, tak i z řad jednotlivců, kteří již mají osobní zkušenosti se spolkovou činností.


Tato školení sledují jako hlavní cíl poskytnout Vám ty nejpodstatnější poznatky, které využijete při realizaci Vaší spolkové činnosti, a jejichž aplikací v praxi dojde k minimalizaci rizika, že se v rámci utváření Vaší spolkové činnosti dostanete do nežádoucích situací.


Přednášejícími na námi organizovaných školeních jsou specialisté dlouhodobě se zabývající příslušnou problematikou, jenž jsou spojené s existencí a fungováním spolků.


Jádro výuky tvoří praktické příklady, s nimiž se lze v praxi setkat při realizaci činnosti spolku.