Co pro Vás můžeme udělat

Založení spolku

Jste-li minimálně tři osoby vedené zájmem mít možnost organizovaně vykonávat společnou činnost např. profesního, vzdělávacího, sportovního, ekologického, výchovného, uměleckého, kulturního, pomocného charakteru, pak jsme připraveni Vám komplexně zajistit založení spolku (dříve „občanské sdružení“), jenž bude naplňovat požadavky občanského zákoníku a odpovídat Vaším představám.

Přizpůsobení spolku novému občanskému zákoníku

Ustanovení § 3041 odst. 2 a ustanovení § 3042 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ukládá spolkům (bývalým občanským sdružením) povinnost provést přizpůsobení vnitřních poměrů spolku a zapsat zákonem stanovený výčet údajů do veřejně přístupného spolkového rejstříku (dále jen „přizpůsobení“). Povinost přizpůsobení spolku měla být splněná nejpozději do 31.12.2016.

Zrušení spolku

Máte-li spolek (dříve občanské sdružení), který je již neaktivní, nevykazuje žádnou činnost a Vy jste se rozhodli takový spolek zrušit, jsme připraveni pro Vás celý proces vedoucí k zániku spolku zajistit. Proces zrušení spolku není jednoduchá záležitost, tudíž doporučujeme, abyste se vždy obrátili na některého ze specialistů na tuto problematiku.

Založení pobočného spolku

Potřebujte-li z rozsahu činnosti hlavního spolku vyčlenit některé úkoly, a to např. z důvodu jejich specifické povahy nebo potřeby jejich realizace v odlišné lokalitě, než ve které působí hlavní spolek, nabízí se Vám možnost založení pobočného spolu. Zůstává u něj zachována vazba na hlavní spolek, na což již povinně odkazuje i samotný název daného pobočného spolku.

Přeměny spolku

Dojde-li k tomu, že Váš spolek (dříve „občanské sdružení“) v rámci své činnosti naváže úzkou spolupráci s jiným spolkem, přičemž tato spolupráce vede ke spokojenosti všech zúčastněných nebo nastane situace, že působí ve Vašem okolí spolek zaměřující se na obdobnou činnost, nabízí se Vám možnost provést za účelem zjednodušení, zefektivnění a zrychlení…

Dotační poradenství

Spolky jakožto neziskové organizace často získávají finanční prostředky na svoji činnost nebo na konkrétní projekt formou darů a dotací. V dnešní době je možné získat dotaci z mnoha titulů, ovšem je velmi těžké se v systému dotací zorientovat a posléze dodržet kritéria a vše správně zajistit po administrativní stránce.

O nás

About Image Logo

Pomáháme našim klientům již několik let

Vseprospolek.cz byl založen odborníky v oblasti neziskových organizací, kteří se zaměřují především na právní, ekonomickou a administrativní problematiku spolků či bývalých občanských sdružení, nadací, obchodních komor a dalších právních forem.

VŠEPROSPOLEK.CZ V ČÍSLECH

100%

úspěšnost zápisu spolku do rejstříku.

14

poskytujeme služby ve 14 krajích ČR.

3

poskytujeme služby již 3 roky.

7

komunikujeme s klienty 7 dní v týdnu.

REFERENCE

Spolky kterým jsme pomohli

Kontaktní formulář

Zpráva byla úspěšně odeslána, děkujeme!
Jejda! Něco se pokazilo, prosíme, zkuste to znova.