Status “Neaktivní spolek”

Zjistili jste, že ve spolkovém rejstříku je u Vašeho spolku uvedeno “Neaktivní spolek”? Přišla Vám od soudu výzva zapsat do spolkového rejstříku zejména účel spolku, název spolku dle zákonných požadavků, název nejvyššího orgánu, název statutárního orgánu a jeho jednotlivé členy a členy kontrolního orgánu, je-li zřízen?

V případě, že ano, tak je potřeba situaci řešit jedním z níže uvedených postupů.


A. Chci, aby spolek dále fungoval (vykonával činnost)


I přes zápis statusu “Neaktivní spolek” ve spolkovém rejstříku je možné spolek zachránit. Je však nutné provést přizpůsobení spolku novému občanskému zákoníku a zákonu o veřejných rejstřících. To se neobejde bez vyhotovení harmonizační právní dokumentace a realizace soudního řízení o zápisu změn zapsaných údajů do spolkového rejstříku.

Pro detailnější popis služeb, které Vám v tomto případě můžeme nabídnout

B. Spolek nefunguje, chci jeho činnost ukončit


Zápis statusu “Neaktivní spolek” do spolkového rejstříku automaticky neznamená, že by spolek přestal existovat. K výmazu spolku ze spolkového rejstříku je nutné zrealizovat příslušný právní postup, jehož podoba se odvíjí od konkrétních poměrů ve spolku. Jsme připraveni pro Váš spolek zvolit a zrealizovat nejefektivnější právní postup, jehož prostřednictvím se spolku zbavíte a odpadnou Vám starosti s právními povinnostmi, které má spolek plnit. Celým tímto procesem Vás provedeme.

Pro detailnější popis služeb, které Vám v tomto případě můžeme nabídnout

REFERENCE